SosioQuiz

Rolledistanse

Når det er avstand mellom egne synspunkter og de handlinger man utfører i en bestemt rolle. For eksempel en diplomat på internasjonalt nivå som forhandler med en diktator.

Unipleks relasjon

Relasjonene vi har til folk vi kjenner flyktig, som ansatte på postkontoret og butikkene vi handler. (Storsamfunn)

Multipleks relasjon

Når busssjåføren er faren din, legen er moren din, læreren er onkelen din. (Lokalsamfunn)

Rolleatferd

De handlingene du utfører i kraft av en bestemt rolle, som for eksempel i rollen som sykepleier.

Forventninger

En rolle bygges opp ved et knippe forventninger. Forventningene knyttet til rolle er i hovedsak forventninger som er handlingsmotiverende i rollen.

Rollekonflikt

I en rolle kan du oppleve konflikter med andres roller som samvirker med din. Du kan også oppleve konflikter mellom flere roller du selv har. Begge deler er rollekonflikter.

Sosial rolle

Når du samvirker med andre inntar du alltid en bestemt sosial rolle. Rollen kan være tydelig definert som en yrkesposisjon, eller den kan være mer udefinert og uformell.

Rolleinnsnevring

Når du identifiseres av andre med bare en eller få av rollene i ditt rollesett. Er knyttet til stempling (se avvik).

Norm

En form for kontrakt mellom mennesker. En avtale som er følelsesmessig innarbeidet og internalisert i folks handlingsmønstre.