MOSCUS 2011

InnholdBakgrunn

Hanne Clausens logo for prosjektet.

Denne nettsiden er laget for å oppsummere prosjektet MOSCUS [Mobile Solutions and Data Collection in the Upper Atmosphere] gjennomført som en del av emnene IMT2551-Grunnleggende mobile systemer og IMT3551-Digitale medieproduksjonssystemer, våren 2011.

Inspirert av tidligere prosjekter som sendte opp opptaksutstyr i værballonger, hadde prosjektet som overordnet mål å engasjere studentene som tok 2 ulike emner som jeg hadde ansvaret for våren 2011 i arbeidet med å [1] planlegge, designe, teste og gjennomføre et luftferd med et mobilt system ombord og [2] å fortelle historien om prosjektet mens det pågikk.

- Kjell Are Refsvik, oppdatert april 2011

Mål

En vellykket oppsending og alle systemer fungerer. Foto: Kjell Are Refsvik

Resultatmål

De kortsiktige resultatmålene for prosjektet ble i forkant av prosjektet definert slik:

Effektmål

De litt mer langsiktige målene for hva slags effekt prosjektet skulle ha har etterhvert som prosjektet skred fram blitt formulert slik:

Tilbake til toppen av denne siden.

Organisering og faser

Alle studentene samlet før oppsendingen av ballongen 13.april 2011. Foto: Kjell Are Refsvik
Roller
FaserLærerStudenter - "Grunnleggende mobile systemer"Studenter - "Digitale medieproduksjons-systemer"
0. Pre-prosjekt (september 2010-mars 2011)Bakgrunnsstudier, tillatelser, finansiere og kjøpe inn materiell--
1. Planlegging (uke 12-15, 2011)Tilgjengelig for råd.Planlegging inndelt 3 grupper [1]organisering/PR/sikkerhet, [2]mobile systemer, programvare og tjenester, [3]fartøy10 grupper produserer podcaster om ballongens forarbeid
2. Gjennomføring (uke 16, 2011)Observasjon og veiledningGjennomføring inndelt 3 grupper [1]organisering/PR/sikkerhet, [2]mobile systemer, programvare og tjenester, [3]fartøySelvorganisert produksjon fordelt på 3 lokasjoner - ute på fjellet, i auditoriet og i studio
3. Post-prosjekt (uke 18-20, 2011)Debrief og presentasjon av oppgave Presentasjon av erfaringer og individuell blogging om det totale prosjektts utfordringer og muligheter for forbedringer basert på delte gruppedokumenterBlogging om produksjonserfaringer med fokus på tekniske utfordringer og potensialet til forbedringer

Tilbake til toppen av denne siden.

Metoder

Tilbake til toppen av denne siden.

Midler

Totex 350g værballong, kjøpt hos Metcon.no. Foto: Kjell Are Refsvik

En rekke ressurser ble brukt i realiseringen av dette prosjektet.

Teknologi:

Medieproduksjon:

Tilbake til toppen av denne siden.

Resultater

Her er i korte sammendrag noen av resultatene fra prosjektet.

Noen øvrige observasjoner er:

Diskusjon, forslag til forbedringer og konklusjon

Basert på erfaringene mine fra prosjektet er det ønskelig med en rekke forbedringer:

Tilbake til toppen av denne siden.

Takk til

Dette prosjektet krever en stor takk til en rekke personer. Ut over 2 fabelaktige grupper med studenter i medieproduksjon og medieteknologi, våren 2011, er dette en del av de andre som har bidratt:

Omtale og referanser

Tilbake til toppen av denne siden.