IMT3531 - Digitale medieproduksjonssystemer, våren 2013

Innledning

Velkommen til emnet "Digitale medieproduksjonssystemer" for våren 2013. Innledningsvis - Her finner dere den formelle emnebeskrivelsen som danner fundamentet for dette emnet.

Emnet vil denne våren bestå av en kombinasjon av forelesninger, refleksjonsarbeid og produksjon av podcastede sendinger. Vi vil også gjennomføre et bedriftsbesøk hos NRK Hedmark og Oppland på Lillehammer der vi vil få innblikk i hvordan de lager sendinger for radio og fjernsyn.

Pensum

Podcast Solutions: The Complete Guide to Audio and Video Podcasting, Second Edition

Annen eksamensrelevantmateriell i form av linker til artikler online vil bli gitt i løpet av emnet og postet enten her eller gitt i forelesningsfilene som vil bli lagt ut som pdf-filer i Fronter etter hver forelesning.

Undervisningsplan

All forelesning skjer i Mustad Fabrikker i det vi har definert som MU211 (rom-ekvivalenten til A211). Podcastproduksjonene vil skje i rom MU216 og på grunn av at vi har nytt produksjonsutstyr på vei inn så ber vi om at studentene bistår med å lese bruksanvisninger og sette utstyret i drift. Kalenderen for dette emnet er tilgjengelig i TimeEdit. Merk at rommene også brukes i emnet IMT1331 og må reserveres på medielab.hig.no.

UkeUkedag Dato  Tid     Sted  Tema
1 -----
2 Torsdag 100113 10.00-12.00 MU211 Introduksjon - metoder, midler, oppgaver og evaluering
3 Onsdag 160113 10.00-12.00 MU211 Bedriftsbesøk hos NRK Oppland og Hedmark på Lillehammer
4 Torsdag 240113 08.30-19.00 Lhmr  Podcasting: En introduksjon om bruk og produksjon
5 Torsdag 310113 10.00-12.00 MU211 Podcast produksjonsteknikk 1 - Innsamling/bearbeiding
6 Torsdag 070213 10.00-12.00 MU211 Podcast produksjonsteknikk 2 - Produksjon
7 Torsdag 140213 10.00-12.00 MU211 Podcast produksjonsteknikk 3 - Returkanaler, motivasjonsmekanismer
8 Torsdag 210213 10.00-12.00 MU211 Podcast produksjonsteknikk 4 - Komprimering og koding av lyd og video
9 Torsdag 280213 10.00-12.00 MU211 Podcast produksjonsteknikk 5 - UNIX-verktøy for bearbeiding av filer og strømmer
10 Torsdag 070313 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
11 Torsdag 140313 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
12 Torsdag 210313 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
13 -
14 Torsdag 040413 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
15 Torsdag 110413 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
16 Torsdag 180413 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
17 Torsdag 250413 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
18 Torsdag 020513 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
19 Torsdag 090513 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
20 Torsdag 160513 10.00-12.00 MU216 Prosjektveiledning
21 -
22 -
23 Mandag 03061309.00-13.00Skriftelig eksamen. Se StudWeb for flere detaljer om eksamen.

VURDERINGSKRITERIENE

Podcastproduksjoner (teller 30% av sluttkarakteren i emnet)

Studentene skal gruppevis planlegge og gjennomføre alt 4 sendinger pr. gruppe (totalt 20 sendinger). Sendingene skal ha et innhold som er rettet mot et fritt utvalg av studenter på HiG og kan anta formen av å være lydsendinger eller videosendinger. Grensesnittet mot sendingene skal være en validerbar RSS-fil med tilhørende podcastillustrasjonsgrafikk i form av en png-fil. XML-filen kan også utvides med beskrivende iTunes-spesifikke XML-elementer. Videre bør gruppelederene møtes for å diskuter fordeling av temaer mellom gruppene, samt om det skal lages noen felles vignettelementer (video/grafikk/lyd) som kan brukes av alle gruppene for at de enkelte programmene lettere skal kunne bli oppfattet som en helhet.

Leveransen gruppevis for hver sending er:

 1. Fila (lyd/video) fra sendingen komprimert og lagret i et hensiktsmessig format for avspilling på stasjonære og mobile devicer. Om gruppa ønsker det kan det lages flere kvalitetsversjoner av fila.
 2. XML-koden som beskriver den spesifikke sendingen, inkl. navn på alle medvirkende, intervjuobjekter og ressurser som er brukt

Leveransen, individuelt etter å ha deltatt i all produksjonen er:

Etter de 4 produserte programmene studentene skal levere et avsluttende kort refleksjonsnotat som skal inneholde en kort sammenfatning av:

 1. den kreative arbeidsprosessen og utvikling fra program til program
 2. hvordan sendingene ble planlagt
 3. hvordan sendingene ble produsert/gjennomført og ferdigstilt rent teknisk
 4. hvordan rollefordelingen i gruppa har vært gjennom arbeidet med programmene
 5. hva som gikk bra og hva kunne ha gått bedre ut ifra et prosess- og produkssynspunkt

Refleksjonsrapport - Amanduspilot (teller 30% av sluttkarakteren i emnet)

Studentene skal i selvvalgte grupper (eller enkeltvis etter søknad) skrive velge en oppgave og sammen skrive et refleksjonsnotat i tilknytning til en produksjon som gjøres av studenter på HiL. Mer bakgrunn om denne oppgaven ligger her.

Skriftlig eksamen (teller 40% av sluttkarakteren i emnet)

Med utgangspunkt i pensumlitteraturen og litteratur gitt i form av lenker i forelesningsmateriell så vil studentene få en konvensjonell skriftelig eksamen. Eksamen vil finne sted 3. Juni 2013 og vil starte kl. 14.00 For mer informasjon om eksamen, se StudWeb.