Emnedel Uke Tema (se tilsvarende kapittel i kompendiet) Lesestoff (MOS3e,PDFs) Teorioppgaver
(
Nest siste del av følgende kapitler i kompendiet)
Laboppgaver
(Siste del av følgende kapitler kompendiet)
Datamaskinarkitektur 2 1 - Om emnet, historie, CPU, assembly og maskinkode 1 - 1.3.1,
MikroProsessorer: 1,2,4,6
1 1
3 2 - Minne, caching, I/O og interrupt 1.3.2 - 1.3.7,
MikroProsessorer: 3,5,7
2 1, 2
4 3 - Operativsystemkonsepter og systemkall 1.4 - 1.11
 
3 2, 3
Prosesshåndtering 5 4 - Prosesser og tråder 2 - 2.2
 
4 3, 4
6 5 - Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering 2.3 - 2.3.7, 2.5.1
 
5 4, 5
7 6 - Scheduling 2.4
 
6 5, 6
Minnehåndtering 8 7 - Virtuelt minne, paging og segmentering 3.1 - 3.3, 3.7
hat-ipt
7 Skoleprøve 1 (C + tema 1-6)
7 etterpå
9 8 - Page replacement algoritmer, design og implementering 3.4 - 3.6
 
8 8 + interaktiv lab
(logparse)
Filsystemer 10 9 - Filsystemimplementasjon, EXT 4.1 - 4.3, 10.6
 
9 9
11 10 - Filsystemhåndtering og ytelse, FAT og NTFS 4.4, 4.5, 11.8
 
10 10 + interaktiv lab
(mywebsearch)
I/O 12 11 - I/O 5.1 - 5.5
SSD (PDF, URL)
11 Skoleprøve 2 (Bash + tema 7-10)
11 etterpå
Enkelttemaer 14 12 - Deadlock 6
 
12 12
15 13 - Virtualisering

8.3
HWvirt. intro (PDF, URL)

13 13 + interaktiv lab (plukk)
Sikkerhet 16 14 - Beskyttelse av objekter 9.1 - 9.4, 10.7, 11.9
 
14 Oppsummere PowerShell
17 15 - Malware og minne 9.5 - 9.8 15 Skoleprøve 3 (PowerShell + tema 11-14)
14 etterpå
Avslutning 18 Oppsummering - -

Return to libc, FC4 VM, Stack

22 Eksamen 29. mai 09:00-13:00 1/3 C-Bash-PowerShell, 1/3 regne-case-oppgaver, 1/3 ren-teori (ingen hjelpemidler)