Registrering av deltakere for EEG-prosjektet.


Registrering av deltakere i EEG-prosjektet.

Dette er et skjema for å kartlegge personalia for deltakerne i EEG-prosjektet
Skjemaet innholder også 4 spørsmål  om hvilke spill deltakerne kjenner til, hvor mye tid de bruker på spill på fritiden og hvilke spill de spiller.

Les gjerne gjennom samtykkeskjemaet som vil gis til deg senere.

Det er 12 spørsmål i denne undersøkelsen.
  Informasjon om personvern
Denne undersøkelsen besvares anonymt.
Informasjonen du legger igjen i undersøkelsen inneholder ikke noe som gjør det mulig å identifisere deg, med mindre et spørsmål gir klart uttrykk for dette. Hvis du har brukt en nøkkel til å gjennomføre undersøkelsen, vil vi poengtere at nøkkel og besvarelse oppbevares i ulike databasetabeller og blir kun brukt til å kontrollere om du har svart på undersøkelsen eller ikke. Det er ikke mulig å koble svar opp mot eier av en nøkkel.