L

Materialteknlogi
Litteratur (Copyright © Henning Johansen):

Materiallære

TDL
Materiallære

ingeniører
Styrke

Beregning
Lettvekt

Design

L

TEK2091
Materiallære TDL:
TEK2011
Materiallære Ingeniør:
TEK2021
Styrkeberegning:
1
Lettvektdesign:
Generell Materiallære TDL Gen. Materiall. Ing. Maskin Styrkeberegning Sammenføyning av Al
-- -- -- --
Stål Stål Stål Ekstruderte Al-produkter
-- -- -- --
Valg av materialer Valg av materialer   Trekking / dyptrekking
-- -- -- --
Lettmetaller Lettmetaller Lettmetaller  
-- -- -- --
Andre materialer Andre materialer    
-- -- -- --

L

-- -- -- --
Generell Materiallære TDL Gen. Materiallære Ing. Maskin Styrkeberegning Sammenføyning av aluminium
  Innhold 1-11   Innhold 1-11 Konstruksjonsprinsipper 1pdf Sveiste forbindelser innhold
 1 Innledning.  1 Innledning. Styrkeberegning grunnlag 1.1pdf Sveisemetoder
 2 Metallenes krystallinskenatur  2 Metallenes krystallinske natur. Skrueforbindelser 1.2pdf Sveising og material-egenskaper
 3 Metallografiske metoder.  3 Metallografiske metoder. Sveisbare konstruksjonsstål

 

1.3pdf Spenninger og deformasjoner
 4 Fasediagram. Legeringer. Størkning.  4 Faser og fasediagrammer. Legeringer. Størkning. Korrosjonsbestandige stål 1.4pdf Sveisefuger
 5 Deformasjon av metaller.  5 Deformasjon av metaller og legeringer. Sveiseforbindelser Statisk 1.5pdf Tilsettmaterialer
 6 Generelle fremgangsm. til å styrke metaller.  6 Generelle fremgangsmåter
til å styrke metallene.
Sveiseforbindelser Dynamisk 1.6pdf Feil i sveiseavsettet
 7 Diffusjon.  7 Diffusjon.   Press- og krympe-forbindelser 1.7pdf Generelt om beregnings-metoder for sveiste konstruksjoner
 8 Avspenning, rekrystall. og kornvekst.  8 Avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst. Transmisjoner 1.8pdf Statiske beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner
 9 Mekaniske egenskaper og prøving.  9
 
Mekaniske egenskaper og prøving av dem. Aksler 1.9pdf Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner

Stål

Stål Lager. 1.10pdf Design for sveising
10 Jern - karbon legeringer.  10 Jern - karbon legeringer.     1.11pdf Referanser, sveiste forbindelser
11 Varmebehandling av stål.  11 Varmebe-handling av stål.     2pdf Limte forbindelser innhold
  Referanser 1-11   Referanser 1-11

Stål

2.1pdf Generelt
  Sveisbare konstruksjonsstål.     =   2.2pdf Forutsetning for liming
  Korrosjonsbes-tandige stål.     =   2.3pdf Valg av lim
Valg av materialer Valg av materialer     2.4pdf Levetid og forbehandlingsmetoder
  Materialvalg. =       2.5pdf Typer forbindelser

Lettmetaller

Lettmetaller Lettmetaller 2.6pdf Geometriske faktorer
  Aluminium. =       2.7pdf Spenningsanalyse i limte forbindelser
  Magnesium.     =   2.8pdf Beregningsmetoder for limte konstruksjoner
  Titan.     =   2.9pdf Design eksempler
Andre materialer Andre materialer     2.10pdf Fordeler og ulemper ved liming
  Plast. =       2.11pdf Prøvemetoder
  Keramer. =       2.12pdf Referanser, limte forbindelser
  Kompositter. =       3pdf Andre forbindelser
          3.1pdf Nagleforbindelser
          3.2pdf Skrueforbindelser
          3.3pdf Lodding
          3.4pdf Kombinasjoner av forbindelser
          3.5pdf Hurtigforbindelser
          3.6pdf Referanser, andre forbindelser
          Ekstruderte Al-produkter
          pdf Ekstruderte Al-produkter innhold
          1pdf Metodikken for ekstrudering av profiler
          2pdf Legeringer for ekstrudering
          3pdf Utforming av profiltverrsnitt
          4pdf Hvor store kan profilene være?
          5pdf Kostnader ved ekstruderte profiler
          6pdf Eksempler på hvorfor velge aluminiumprofiler
          7pdf Konstruksjonsregler generelt
          8pdf Konstruksjonsregler for profiler
          9pdf Fordeler ved å bruke aluminiumprofile
          10pdf Referanser
          Trekking / dyptrekking
          Trekking / dyptrekking av Al
             
  updated 04.04.2017        

 Kompendium