LMaterialTeknologi-Materials science-Henning Johansen-Materiallære-Ingeniør - Styrkeberegning-Ingeniører - Materiallære-TDL
Nye adresser:
-
http://folk.ntnu.no/hennj/materialteknologi/index.htm

- https://materialteknologi.wordpress.com/

MaterialTeknologi
Materials science
1

  1
Henning Johansen
 NTNU i Gjøvik
1
 

 Materiallære-Ingeniør

Styrkeberegning-Ingeniør  Materiallære-TDL
     
Vi husker:
 

10% av det vi leser
20% av det vi hører
30% av det vi ser
50% av det vi ser og hører
80% av det vi ser, hører og gjør

If you tell me, I will forget
If you teach me, I will remember
If you involve me, I will learn

 
     

updated 04.04.2018

 

Materialteknologi