(585442,6727500),8) Kart

Kartgrunnlag Statens kartverk, Geovekst og kommuner